PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

V našem zdravotnickém zařízení poskytujeme léčbu celého spektra psychických poruch. Zaměřujeme se zejména na terapii úzkostných poruch a depresí, ale také na léčbu závažných duševních onemocnění, jako jsou psychotická onemocnění včetně schizofrenie. V neposlední řadě nabízíme léčbu poruch paměti, jak v rámci poúrazových stavů, tak i u neurodegenerativních onemocnění.

PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Odborná pomoc duševně nemocným pacientům zotavujícím se z ataky choroby, která jim pomáhá se začleněním do vlastního sociálního prostředí. Prevence před dalším rozvojem nemoci a dalším poškození zdraví.

DENNÍ STACIONÁŘE

Dvou až osmitýdenní běh otevřeného denního stacionáře pro pacienty se zvýšenou potřebou psychiatrické zdravotní péče nebo jako alternativa hospitalizace, či jako prevence dalšího zhoršení duševního stavu. 

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE

Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních chorob. Provádíme klinicko-psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii u dětských i dospělých pacientů.

LOGOPEDICKÁ AMBULANCE

Naše ambulance klinické logopedie poskytuje komplexní péči dětem i dospělým s různými typy narušené komunikační schopnosti.